Opracowania i publikacje Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Rola instrumentów inżynierii finansowej w zaspokajaniu potrzeb finansowych przedsiębiorstw w województwie podkarpackim

Autorzy: Jerzy Drążkiewicz, Maciej Gajewski, Karolina Jakubowska, Robert Kubajek, Paweł Penszko, Bogdan Pietrzak, Jan Szczucki (Kierownik badania)
Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Rzeszów 2011

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Poniżej zamieszczono spis treści. Publikacja w wersji elektronicznej jest dostępna w portalu www.rpo.podkarpackie.pl - pobierz.

1. Wprowadzenie
1.1. Kontekst badania
1.2. Cele badania
1.3. Założenia badawcze
2. Koncepcja i metodologia badania
2.1. Perspektywy badawcze
2.2. Układ logiczny
2.3. Metodologia (skrót)
3. Charakterystyki funduszy w województwie podkarpackim oraz ramy prawne wspierania instrumentów inżynierii finansowej (analiza dokumentów zastanych)
3.1. Oferta funduszy pożyczkowych i poręczeniowych
3.2. Aktywność funduszy pożyczkowych i poręczeniowych
3.3. Zagadnienia wspierania instrumentów inżynierii finansowej w dokumentach strategicznych województwa podkarpackiego
3.3.1. Strategia rozwoju województwa podkarpackiego
3.3.2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
3.3.3. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013
3.4. Wspieranie instrumentów inżynierii finansowej w obecnym okresie programowania
4. Dotychczasowe rezultaty realizacji Działania 1.1 Schemat A RPO WP
4.1. Rezultaty wykorzystania wsparcia przez fundusze pożyczkowe
4.2. Rezultaty wykorzystania wsparcia przez fundusze poręczeniowe
4.3. Wnioski cząstkowe w kontekście funkcjonowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w Polsce
5. Analizy i ustalenia badawcze
5.1. Ustalenia badania jakościowego
5.1.1. Perspektywa instytucji finansowych - fundusze pożyczkowe i poręczeniowe
5.1.2. Perspektywa instytucji finansowych - sektor bankowy
5.1.3. Perspektywa klientów (przedsiębiorcy korzystający z instrumentów inżynierii finansowej)
5.1.4. Perspektywa ekspercka oraz Instytucji Wdrażającej Działanie 1.1 Schemat A RPO WP
5.2. Ustalenia badania ilościowego
5.2.1. Sytuacja i opinie klientów (przedsiębiorcy korzystający z instrumentów inżynierii finansowej wspieranych w ramach Działania 1.1 Schemat A RPO WP)
5.2.2. Sytuacja i opinie potencjalnych klientów instrumentów inżynierii finansowej w województwie podkarpackim
5.2.3. Luka w dziedzinie finansowania
6. Studia przypadków - rezultatu Działania
6.1. Studium przypadku firmy Zakład Metalowy WB PHU W. i. M Bożek (pożyczkobiorca)
6.1.1. Informacje wstępne
6.1.2. Opis przypadku - znaczenie pozyskanego finansowania
6.1.3. Podsumowanie
6.2. Studium przypadku firmy Dagmara Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle (poręczeniobiorca)
6.2.1. Informacje wstępne
6.2.2. Opis przypadku - znaczenie pozyskanego finansowania
6.2.3. Podsumowanie
7. Odpowiedzi na pytania badawcze
8. Wnioski i wskazania
8.1. Wnioski
8.2. Hipotezy badawcze i ich weryfikacja
8.3. Rekomendacje
9. Conclusions and recommendations
9.1. Conclusions
9.2. Study hypotheses and their verification
9.3. Recommendations
10. Tabela rekomendacji
11. Table of recommendations
12. Spis tabel i rysunków
13. Załączniki


<< wróć

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeżone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy